Ingen har alle svarene på forhånd, men det legges ned mye av vår tid for å definere våres identitet!
Det handler like mye om stedet og folkene som bor her som vi treffer til daglig eller ett gammelt
vennskap som treffes igjen.

Maten er både universel og lokal!

Menneskene som arbeider her er utrolig viktig for oss uten deres energi og engasjement og
dyktighet så har vi ingen fremtid her i Hardanger!
Vi legger så mye ned i å få våres sted like så bra som dere ønsker at det skal være, etterspørsel
av oss skaper også motivasjon og stolthet til vårt daglige arbeide.